Монографија „Југословенска кинотека – 70 година“, коју је  поводом јубилеја, 70 година од оснивања једне од наших најзначајнијих културних установа, приредила Маја Медић, биће представљена 19. новембра у 18 часова у здању Кинотеке у Узун Мирковој улици.

 

На промоцији ће говорити директор Југословенске кинотеке Југослав Пантелић, ауторка Маја Медић, управник Архива Александар Ердељановић и редитељ Срдан Голубовић.

Ова нетипична монографија приказује најважније догађаје из  историје и делатности Кинотеке претежно кроз визуелне материјале, уместо уобичајене смене текста и илустрација.

Књига је конципирана у три основне целине: Хронологија, Директори и Архив. Фотографије су црно-беле и у колору, у зависности од времена настанка, а текстови су објављени двојезично, на српском и енглеском језику.

Највећи део књиге посвећен је хронологији која је подељена по декадама и у којој се највише огледа ауторски приступ Маје Медић. Новински исечци, документа, фотографије, позивнице, програми, плакати спојени су у колаж који на визуелно атрактиван начин преноси информације о важним догађајима и фазама у развоју Кинотеке, људима који су у њој радили, славним уметницима који су је посећивали.

Други сегмент чине текстови свих директора Кинотеке – Миленка Карановића, Владимира Погачића, Жике Богдановића, Слободана Шијана, Радослава Зеленовића и Југослава Пантелића.

Трећи део је посвећен Архиву кинотеке, кроз текст садашњег управника Александра Ердељановића и кратак преглед блага које се чува у различитим фондовима Архива – филмова, пратеће грађе, предмета из историје филма, легата, књига, часописа, уз визуелно упечатљив избор филмских плаката.

Монографија на 260 страна садржи и имена свих добитника Златног печата и Плакете Југословенске кинотеке, списак свих досадашњих управника Архива и Музеја Кинотека, као и обимну листу Кинотекиних публикација.