Jugoslovenska kinoteka

 EFG1914 project
  Solunski proces  
  Thessaloniki court trial  
     
  id # JK-EFG108    
   Filmska sekcije srpske vojske  
  Jugoslovenska kinoteka ,   35mm,   B&W    01:00“  
     
  U jeku prvog svetskog rata, kada se konačni ihod još nije mogao ni naslutiti, u Solunu je od 2 aprila do 5 juna 1917 godine održan jedan od najkontroverznijih sudskih procesa u srpskoj političkoj istoriji i najveća afera srpske vlade u izbeglištvu. Navodno je 29. avgusta kod sela Ostrova na automobil regenta Aleksandra, koji se vraćao sa fronta ispaljeno nekoliko hitaca. Posle sprovedene istrage, za zaveru protiv dinastije i pokušaja atentata na prestolonaslednika Aleksandra okrivljuju se članovi organizacije „Ujedinjenje ili smrt“ poznati i kao „Crna ruka“, na čelu sa pukovnikom Dragutinom Dimitrijevićem Apisom. Na suđenju su pukovnik Dragutin Dimitrijević, artiljerijski major Ljubomir Vulović i vojni baraker Rade Malobabić osuđeni na smrt (kao i još šest oficira koji su kasnije pomilovani) i dvojica, Damjan Popović i Bogdan Radenković na vremenske kazne zatvora. Smatra se da je u pitanju bio politički obračun a u socijalističkoj Jugoslaviji je 1953 održana revizija suđenja i svi se osuđenici rehabilituju kao potpuno nevini. Jednominutna reportaža sa ovog suđenja prikazuje odvoženje automobilom optuženih Dragutina Dimitrijevića Apisa, Ljubomira Vulovića i i pukovnika Vladimira Tucovića od vojnog zatvora do zgrade suda, koja se nalazila u kasarni Treće armije u Solunu.

At the height of World War I, when the final outcome could not yet have been anticipated, one of the most controversial court trials in Serbian political history and the biggest scandal of the Serbian government in exile was held in Thessaloniki from the 2nd April to the 5th June 1917. Allegedly, on the 29th August near the village Ostrova, on automobile of the regent Alexander, returning from the front, several shots were fired. After the investigation had been done, members of the organization “Unity or death“, also known as “Black Hand“, headed by Colonel Dragutin Dimitrijević Apis were accused for conspiracy against the dynasty and assassination attempt on King Alexander, heir to the throne. At this trial, Colonel Dragutin Dimitrijević, artillery major Ljubomir Vulović and army standard-bearer Rade Malobabić were sentenced to death (as well as six officers who were later granted amnesty) and Damjan Popović and Bogdan Radenković were sentenced to prison. It is believed that it was a political fight and in the socialist Yugoslavia a revision of the trial was held in 1953, when all convicts were rehabilitated as completely innocent. One-minute coverage from this trial shows driving away the accused Dragutin Dimitrijević Apis, Ljubomir Vulović and Colonel Vladimir Tucović in the car from the military prison to the court house, which was located in the barracks of the Third Army in Thessaloniki.
 
     
  l index r  
  supported by  
 
eurpeana jk efg eu