Jugoslovenska kinoteka

 EFG1914 project
  Požar u Solunu  
  Fire in Thessaloniki  
     
  id # JK-EFG109  
   Filmska sekcije srpske vojske:  Snimatelj Mika Mihajlović-Afrika  
  Jugoslovenska kinoteka ,   35mm,   B&W    10:05“  
     
  Nepažnjom francuskog vojnika, 18. avgusta 1917 godine u Solunu je izbio veliki požar, koji je trajao nekoliko dana, uništio veliki deo grada uz ljudske žrtve i veliku materijalnu štetu.
Nepunih godinu dana ranije osnovana je Filmska sekcija srpske vojske i u požaru je stradala njena tek iz Italije nabavljena laboratorija za razvijanje filmova. Zauzvrat, snimatelj sekcije poručnik Mika Mihajlović Afrika je zabeležio sve detalje događaja – vojnike i civile na plaži, panoramski snimak grada bez naznake drame koja se dešava, postepeni ulazak u grad pokriven crnim dimom, da bi se tek snimkom iz čamca ukazale prave razmere katastrofe.
Snimateljsko umeće Mike Afrike najviše je došlo do izražaja u prikazu fatalističke mirnoće sa kojom su građani Soluna prihvatili događaj – jednoličan, uporan iako beznadežan rad vatrogasaca na gašenju, lagano, kao da su u šetnji, kretanje molom građana sa spašenim zavežljajima..
 
     
  l index r  
  supported by  
 
eurpeana jk efg eu