Саопштења и записници Управног одбора

Кликом на жељена документа и записнике седница Управног одбора Југословенске кинотеке, иста можете прегледати у одговарајућим програмима; Microsoft Word или Adobe reader у зависности од типа документа.

zapisnik sa UO-26.05. VII sednica

zapisnik sa UO-3.07. VIII sednica

zapisnik sa UO-1.09. IX sednica_

zapisnik sa UO-18.09. -X sednica

zapisnik sa UO-25.09. ХI sednica UO