Oпшта акта и правилници


 

СПИСАК КОНТАКАТА ЗА ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ У СРБИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА У УСЛОВИМА НОВИХ, РИГОРОЗНИЈИХ МЕРА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАБРАНУ КРЕТАЊА ЗА ГРАЂАНЕ СТАРИЈЕ ОД 65 ГОДИНА


 УPEДБА O OPГАНИЗОВАЊУ ПОСЛОДАВАЦА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА


ПРАВИЛНИК  О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА  У  ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ КИНОТЕЦИ – УСТАНОВИ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА


РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ


РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ


 СТАТУТ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ


Сагласност на Статут Југословенске кинотеке

Одлука о изменама и допунама Статута Југословенске кинотеке
Сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Југословенске кинотеке
Сагласност на Правилник о унутрашњој  организацији и систематизацији радних места у Југословенској кинотеци

 

Сва акта и правилници су доступни преко линкова у .pdf формату и отварају се у новом прозору вашег претраживача.