Историјат

history  

Југословенска кинотека (назив од 1952. године) је национални филмски архив Републике Србије, основан 1949. под називом Централнa jугословенскa кинотекa. Током рада, више пута је мењала статус, а данас је, на основу Закона о заштити културних добара, установа од посебног значаја за Републику Србију. Састоји се од четири организациона дела: Архива југословенске кинотека , Музеја Југословенске кинотеке – биоскопа , Библиотеке и Заједничких служби.

Југословенска кинотека је један од оснивача и стални члан FIAF-a (Међународне федерације филмских архива), у чијем чланству активно учествује од 1951. године. Срце установе чини Архив Југословенске кинотеке који обавља основну делатност установе: прикупља, трајно чува и стручно обрађује филмове односно филмску грађу и пратећи филмски материјал:  фотографије, плакате , рекламне материјале, документацију, макете, старе предмете из области кинематографије; чини их доступним истраживачима, студентима, грађанству; сарађује са сродним установама у земљи и иностранству, обавља размену филмова и филмске грађе. Један од тренутно примарних делатности Архива је компјутерска обрада огромног броја података похрањених у његовим стручним и техничким картонима.

Кинотека је отворена за све истраживаче и научне раднике који се баве историјом и теоријом филма. Путем предавања, трибина, промоција изложби и књига, активно учествује у едукацији и ширењу филмске културе у нашој земљи.