Фототека


Фототека, оделење пратеће филмске грађе, обрађује свре врсте рекламног филмског материјала домаће и стране продукције, документацију и писану филмску грађу наше националне кинематографије.

Њен приоритетан задатак је чување и заштита материјала везаних за домаћу филмску уметност. Архивска збирка фототеке подељена је на фондове: фотографија, дијапозитива, негатива, плаката, негатива плаката, афиша, докумената, сценских скица, грамофонских плоча и аудио записа филмске музике, итд.

fototeka2

Архивска фотографска збирка садржи око 250000 идентификованих (и још толико необрађених) фотографија из филмова домаће или  стране продукције, портрета филских радника и других учесника на филму….

Збирка докумената и писане филмске грађе садржи све врсте докумената, писама, уговора, оригиналних сценарија и свих других материјала значајних за историју и истраживање националне кинематографије.

Архивска збирка садржи плакате филмова домаће и стране продукције, фестивала, програма и циклуса. Фонд броји око 15000 обрађених плаката и око 200000 неидентификованих и необрађених материјала. Приоритетан задатак је заштита плаката везаних за домаћи филм.

fototeka1