Архив

archive Зграде Архива Југословенске кинотеке налазе се у Кошутњаку у оквиру „Филмског града“. Основна делатност Архива је да сакупља, чува и у најновије време дигитализује првенствено филмски материјал а потом и остале предмете и документа која се односе на филм и филмску индустрију. Изградња Архива започела је 1959. године, када су изграђени и бункери за запаљиве траке. Након неколико година дограђен је и климатизован део и такво стање остаје до 2007 када се отвара нови депо чију је изградњу донирала влада Француске.