• Start: 23/06/2016 00:00, 1 More
  • End: 23/06/2016 00:00

  • Start: 11/07/2016 00:00
  • End: 11/07/2016 00:00

Orig. naslov Tri
Podaci (JUG, 1965) 80'
Uloge Velimir Bata Živojinović, Slobodan Perović
Režija Aleksandar Saša Petrović
Mesto Svečana sala, Uzun Mirkova 1
Datum 11. jul 2016.
Vreme 18:00
Program Pulski pobednici

U aprilu 1941, Treći rajh je objavio rat Kraljevini Jugoslaviji. Okupacija je trajala 12 dana. Miloš se na početku, u toku i na kraju Drugog svetskog rata na tri različita načina susreće sa smrću. U prvoj priči on je svedok streljanja nedužnog čoveka, u drugoj njega progone nemački vojnici. U trećoj priči Miloš, kao oficir partizanske armije treba da odluči o sudbini optužene devojke...

***

Pravi protagonista filma je smrt. Ona se pojavljuje u tri vida: kao kazna, kao žrtva i kao izraz bezosećajnosti koja se javlja u ratu.

Uznemireni svedok i učesnik te igre smrti i života je revolucionar Miloš, koji na početku, još kao student, biva svedok jedne apsurdne smrti koju počini uplašena i haotična masa; zatim, kao ratnik, prilikom pokušaja da pobegne od SS odreda koji ga gone, prisustvuje herojskoj smrti jednog druga, bespomoćan i bez oružja. I na kraju rata, na kraju filma, opet se nađe u situaciji da kazni ili da oprosti, da ubija one koje su ubijali.

U okviru tih okolnosti manifestuje se čitav niz tragičnih dilema na koje film ne daje, niti želi da da diretan odgovor, jer autor smatra da do odgovora treba sam za sebe da dođe svaki gledalac; svaki čovek mora da otkrije svoj otpor svemu što postoji u čoveku i u društvu.

Film Tri sniman je na ratištima jugoslovenskog oslobodilačkog rata, u divljim i stenovitim oblastima dinarskih planina i u velikim močvarama ušća reke Neretve u Jadransko more. U ovom filmu pejzaž prati sudbinu čoveka. Radi se ovde o jednom od najznačajnijih antiratnih filmova.

________

"Ako bi trebalo da ja odgovorim na pitanje: Šta sam želeo da kažem filmom Tri, ovo bi bio moj odgovor: Baš ono što je svaki gledalac video i otkrio u mom filmu…

Moj film Tri, direktno se nadovezuje na ono što sam do tada radio. Naravno, ne bi trebalo, i ja to nisam želeo, da on bude samo replika ranijih filmova. Ovaj film označava izvesno proširenje, dalje razvijanje, kako mojih tematskih preokupacija, mojih sadržaja, pre svega u psihološko-poetskom smislu, tako isto i dalje razvijanje mog rukopisa, načina mog filmskog izražavanja. To je interesovanje za suštinske dileme čoveka uopšte ali prelomljene kroz naše vreme i njegove osobenosti.

Pri tome naročito treba imati u vidu da, koliko god moj film Tri situiran u jedno prošlo vreme, tj. u vreme prošlog rata, meni se čini – i to je istovremeno i jedan od glavnih razloga što sam ovakav film uopšte radio, da on baca izvesnu svetlost i na vreme sadašnje. Najzad, pri posmatranju celog ovog kontinuiteta ili diskontiuniteta moga rada mora se uzeti u obzir da je ovaj film inspirisala Isakovićeva literatura. Što se mene tiče, siguran sam da se moji filmovi mogu tumačiti i kao neprekinuti dijalog ljubavi i smrti i da se ta dva pola ljudske sudbine u njima nalaze u neprestanoj korelaciji. Razume se, pokušavam da ovaj motiv sagledam kroz psihološko sazvežđe čoveka našeg vremena i u kontekstu moralnih dilema proisteklih u našem društvu. Usudio bih se, međutim, da kažem da tri filma koja sam do sada snimio predstavljaju izvesnu zaokruženu celinu. Četvrti će možda ponovo biti prvi.

Kad snimam film ja se prepuštam životu. – Trudim se da moje namere nikada ne idu ispred onoga što opažam i premu čemu stremi oko kamere i onoga što se u meni budi kao osećaj istinitog i realnog."

Aleksandar Saša Petrović

Tri (1965) – plakat – Jugoslovenska kinoteka