• Start: 02/10/2016 00:00
  • End: 02/10/2016 00:00

Orig. naslov Die letzte Brücke
Podaci (JUG/AT, 1954) 102'
Uloge Marija Šel, Bernhard Viki
Režija Helmut Kojtner
Mesto Sala "Dinko Tucaković", Kosovska 11
Datum 2. oktobar 2016.
Vreme 17:00
Program Otadžbina naša iz ugla stranih filmaša

Nemačka bolničarka Helga (Marija Šel), koja je zarobljena u oslobodilačkom ratu, prisiljena je da pomaže ranjenim partizanskim borcima. Kada se bolje upoznala sa idejama i ciljevima za koje se partizani bore, ona počinje dobrovoljno i sa puno entuzijazma da izvršava svoj prvobitno nametnuti zadatak. Helga tada olako prelazi i preko svoje nacionalnosti. U jednoj akciji pribavljanja lekova za ranjenike, Helga gine, i to na poslednjem mostu, posle čega strane u sukobu obustavljaju vatru...