• Start: 17/09/2016 00:00, 1 More
  • End: 17/09/2016 00:00

Orig. naslov Miracolo a Milano
Podaci (IT, 1951) 100'
Uloge Ema Gramatika, Frančesko Golizano
Režija Vitorio de Sika
Mesto Svečana sala, Uzun Mirkova 1
Datum 27. i 28. oktobar 2016.
Vreme 10:00 (28/10) i 12:30 (27/10)
Program Festival italijanskog filma

Nakon smrti dobre Lolote koja ga je odgojila, Toto (Frančesko Golizano)  dospeva u sirotište. Kada napuni osamnaest, napušta sirotište i nastanjuje se u sirotinjskoj milanskoj četvrti gde upoznaje Edvigu, s kojom stupa u emotivan odnos, mladića Artura kojeg spasi od samoubistva, egoističnog Rapija i mnoge druge. Jednoga jutra u četvrt dođu dvojica bogataša, Mobi i Brambi, koji nameravaju da kupe zemljište radi istraživanja nafte...

***

"Jedino stilizirano djelo neorealizma, pokušaj je De Sice i Zavattinija da nadiđu temeljna faktografska načela pokreta. Stoga su film uobličili kao fantastičnu alegoriju na soc. probleme onodobne Italije odn. tragikomediju pod vidljivim utjecajem Ch. Chaplina, pa su ga strukturirali na nizu opreka: između siromašnih i bogatih, potom između preciznog realizma prikaza soc. situacije i simboličnih motiva, poput završne sekvence leta siromaha na smetlarskim metlama prema nebu, odn. između oštre satire ljudskih mana, poput pohlepe, i društv. nepravde proizišle iz klasnih podjela i vizualno poetičnih lirskih prizora (npr. Lolottina pogreba, izlaska Sunca). U tom smislu, utopizam završne sekvence istodobno je i iskaz autorskog pesimizma spram mogućnosti poboljšanja ljudske egzistencije."

Filmski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2003