• Start: 18/06/2018 17:00
  • End: 18/06/2018 23:30

ФИЛМСКИ ЦИКЛУС

Београдски филмоплов 1944-1963 VII део

Музеј Југословенске кинотеке, Косовска 11 / Понедељак, 18. јун 2018.

Циклус филмова приказиваних на репертоару градских биоскопа у првих 20 послератних година, по избору филмског и џез публицисте Слободана Аранђеловића, аутора књиге "Филмски водич Београда 1944-1963" у издању Југословенске кинотеке.

Слободан Аранђеловић овог месеца препоручује европске филмове “Бел Ами” (1955) Луја Дакена, “Професор Мамлок” (1961) Конрада Волфа и “Вечита невеста” (1953) Ралфа Смарта.

 

17.00 БЕЛ АМИ (АУС/ФР/ДРН, 1955)
Bel Ami
Ул: Ен Вернон (Anne Vernon), Рене Форе (Renée Faure)
Р: Луј Дакен (Louis Daquin)

19.00 ПРОФЕСОР МАМЛОК (ДРН, 1961)
Professor Mamlock
Ул: Волфганг Хајнц (Wolfgang Heinz), Урсула Бург (Ursula Burg)
Р: Конрад Волф (Konrad Wolf)

21.00 ВЕЧИТА НЕВЕСТА (ВБ, 1953)
Always a Bride
Ул: Пеги Каминс (Peggy Cummins), Теренс Морган (Terence Morgan)
Р: Ралф Смарт (Ralph Smart)