KONTAKT

Jugoslovenska kinoteka - Ustanova kulture od nacionalnog značaja.
Nacionalni filmski arhiv Republike Srbije.
Jugoslovenska kinoteka je  jedan od osnivača i stalni član Međunarodne federacije filmskih arhiva.

BILETARNICA: (+381 11) 3286 723  lok. 119

Jugoslovenska kinoteka

Uzun Mirkova 1, 11000 Beograd, Srbija
Tel. / Fax. +381 11 262 25 55
kinoteka@kinoteka.org.rs

Arhiv Jugoslovenske kinoteke

Knezа Višeslаvа 88, 11000 Beogrаd, Srbija
Tel./Fаks: +381 11 354 97 94
kinarhiv@kinoteka.org.rs

Muzej Jugoslovenske kinoteke

Kosovska 11, 11000 Beograd, Srbija
Tel. / Fax. +381 11 324 82 50
kmuzej@kinoteka.org.rs

KONTAKTIRAJTE NAS